Игри без играчки и други закачки – книга 2 – Петър Чухов