Игри без играчки и други закачки – книга 3 – Петър Чухов