Приказки за деца над 1 година (Весели римувани приказки) – ФЮТ 1