Библиотеката на Политехническия университет, Флорида