Запази историята: Престъпление и наказание

Достоевски? „Престъпление и наказание“? Деца?!? Това бе искрената ми реакция спрямо книга 5 („Престъпление и наказание, преразказана от Аврам Йехошуа“) от поредицата „Запази историята“ на изд. „Сиела“. Стори ми се някак нередно едно от най-тежките произведения на руската литература (според собствените ми възгледи) да бъде поднесено на децата, па макар и като преразказ…

Книгата е разделена на девет глави и епилог. В тях Аврам Йехошуа прави кратък преразказ на историята на Разколников, който решава да убие старата лихварка заради алчността ѝ и тормоза над милата ѝ сестра Лизавета. Убеден все повече в правотата на своите действия и необходимостта да отърве света от онази „въшка кръвопийца“, младият начетен студент извършва непростимо деяние, което се обърква дотолкова, че историята завършва с два трагични края. След извършеното престъпление, младежът ще изпадне в състояние на страх да не бъде заловен и желание да сподели с някого колко чудовищно нещо е извършил.

Докато се терзае, Разколников ще прояви чувства на състрадание към ранения чиновник Мармеладов и красивата му дъщеря Соня; ще трябва да реши как да възпре сестра си Дуня да не се жени за човек, когото не обича, само за да му осигури по-добри условия на живот; ще се срещне с Порфирий Петрович – съдебен следовател и роднина на Разумихин – добър приятел на Разколников и ще е подложен на шантаж от страна на Свидригайлов, дочул изповедта на студента пред Соня…

В около 50 страници Аврам Йехошуа преразказва толкова умело едно от най-известните произведения на Фьодор Достоевски, че дори ти се приисква да прочетеш оригинала отново, за да сравниш дума по дума дали не е спестил нещо на младите читатели. Разказът е прям, а основно предимство в него са разясненията от страна на автора за подбудите на главния герой да извърши едно или друго; за силата на разкаянието, любовта, прошката. Книгата е чудесен прочит на „Престъпление и наказание“ и първоначалните ми опасения, че ще бъде абсолютно неадекватна за детската аудитория, не се оправдаха. За да бъде още по вълнуващо потапянето в света на Достоевски допринасят и илюстрациите на Соня Бугаева, превръщащи книгата в чудесен вариант за изучаване на руската литература не само от филолозите, а и от онези, които искат да имат познания, но нямат търпението да четат оригиналните творби.

В края на книгата авторът споделя откровено защо е избрал да преразкаже точно „Престъпление и наказание“. Разяснението за поредицата „Запази историята“ на школата за творческо писане „Холдън“ пък разкрива гениалния замисъл на създателите му да спасят емблематични литературни творби от забрава чрез пренаписването им на разбираем за децата език. Вярвам, че поредицата ще изненада вас точно толкова, колкото и мен. Дори ми се струва уместно подобни преразкази на класическите произведения да бъдат предлагани на учениците – със сигурност интересът им към оригиналните творби ще бъде по-голям, ако предварително имат познания за историческия контекст и основните моменти, заложени в тях.

Автор: Вал Стоева