Включете се в проучването на Фондация „Детски книги“ на фамилните читателски практики

През май 2023 г. фондация „Детски книги“ започва проучване на фамилните читателски практики. Въпросите са насочени към родители, настойници и други възрастни, отглеждащи или свързани с деца от 0 до 6 години. Цел на провежданото изследване е извличането на данни за развиване на интерес към четенето от самото раждане до постъпването в училище.

Участието в проучването е анонимно, а приключването на анкетата отнема приблизително 10 минути.

Изведените резултати ще очертаят добрите примери на семействата в България за насърчаване на детското четене. Анализът ще послужи на Фондация „Детски книги“ за формулиране на ясни насоки за работа.

Включете се в проучването през формата по-долу. Не забравяйте да го споделите с всички възрастни около вас, които се грижат за деца в доучилищна възраст.

(Ако въпросникът не се зарежда добре, достъпете го през този линк: https://www.surveymonkey.com/r/X5M7GMD)

Create your own user feedback survey