Национален форум “Библиотеките днес” с осмо издание

Библиотеката като център на местната общност ще бъде във фокуса на осмия национален форум под надслов „Партньорство за устойчивост“. Той е организиран от Фондация „Глобални библиотеки – България“ (ФГББ) и бележи 10-годишнината от учредяването й. През 2023 г. събитието ще започне на 13. ноември в РЦСИ „Топлоцентрала“ и ще продължи на следващия ден в хотел „Хемус“. На церемонията по откриването ще станат ясни и носителите на годишните награди на ФГББ.

В рамките на Форума ще бъдат потърсени нови възможности за сътрудничество на национално, трансгранично и европейско ниво.

Целта е усъвършенстване работата на библиотеките като информационни посредници и центрове за устойчиво развитие на общностите. Участниците ще обменят идеи и обединят сили в създаването на стратегии за развитие на дигиталната и медийната грамотност на библиотечните ползватели, на творческите и предприемаческите им умения; за повишаване участието им в обществения живот и по-добра интеграция на групите в неравностойно положение.

През изминалите години ФГББ си партнира с правителството, обществени и частни организации за:
  • Осигуряване на достъп до технологии;
  • Насърчаване на иновациите в библиотеките;
  • Повишаване знанията и уменията на библиотекарите;
  • Формиране на библиотечни лидери;
  • Промени в политиките, от които се ползват обществените библиотеки.

Голяма част от ценните партньорства между организациите, институциите, властите и бизнеса се раждат именно в рамките на годишния форум на Фондацията. И този път той ще приюти представители на всички изброени сфери, както и международно представителство в лицата на International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA), American Library and Information Association (ALA), Stichting IFLA Global Libraries (SIGL) и European Bureau of Library Information and Documentation Associations (EBLIDA).

Пълната програма на Националния библиотечен форум можете да откриете тук.