Конкурс за млади читатели, писатели и киномани

Любовта към литературата има много лица. Понякога прочетените истории ни вдъхновяват дотолкова, че пожелаваме да пропишем на свой ред и споделим докосналото ни. Чудесно е, когато имаме възможност да се изразяваме и изявяваме, докато търсим своя собствен глас. Например в конкурса на РБ „Сава Доброплодни“. А и в годишния конкурс за млади киномани, на който ви каним днес.

Съюзът на българските филмови дейци (СБФД) и списание КИНО събират разкази с потенциал за филмова адаптация. Конкурсът ще се проведе в продължение на десет месеца. Всеки месец комисия от експерти ще номинира по един от изпратените разкази и той ще бъде публикуван в текущото издание на КИНО. От отличените 10 разказа ще бъде избран 1, чийто автор ще може да развие художествения си текст в сценарий за пълнометражен игрален филм с помощта на професионален сценарист.

Всеки пишещ човек на възраст от 16 до 35 години има право да изпрати разказ в размер до 10 стандартни машинописни страници (шрифт Times New Roman, големина – 12 пункта). Няма ограничение за жанр и тема. С изпращането авторите носят отговорност за автентичността на текстовете си и предоставят правата за тяхното публикуване на сайта на списание КИНО. Творбите, придружени с кратка автобиография, се изпращат до имейл litkonkurs.spisaniekino@gmail.com.

Ако отговаряте на условията (или отглеждате бъдеща литературна звезда), опитайте късмета си. Хора на книгите стоят и зад малкия екран.

Проектът се осъществява с подкрепата на Национален фонд „Култура“.