Фондация “Детски книги” и 29 ДГ “Слънце” – София започват изграждане на библиотека в детската градина

В Деня на народните будители директорът на 29 ДГ “Слънце” – София Елвира Омайникова и основателят на фондация “Детски книги” Валентина Стоева поставиха началото на съвместен проект за изграждане на библиотека от нов тип в детската градина. Проектът е петгодишен и чрез него се цели изграждането на траен интерес у децата към четенето и развиването на положителни нагласи за учене при престоя им в детската градина.

Идеята за кампанията изхожда от убеждението, че контактът на децата с книгите трябва да става от най-ранна възраст – малчуганите трябва да са заобиколени от четива, да играят с тях и да им бъде четено колкото може по-често. Важен фактор се оказва и предлагането на книги не само с висока художествена стойност, но и с добро оформление и качествени илюстрации, които спомагат за развитието на добър естетически вкус. Тези критерии са залегнали в подбора на книги за фонда на новата библиотека, като голяма част от него е съставен от нови, модерни издания, които са близки до съвременните деца и много по-лесно будят техния интерес към литературата.

“Световните изследвания в областта на грамотността показват, че ако възпитаме у децата любов към книгите и четенето от най-ранна възраст, ще направим най-доброто за тяхното развитие. При работата ми в тази сфера отчитам, че възпитаването на любов към книгата в училище е твърде трудоемко и не дава желаните резултати. Радвам се, че поставяме началото на този проект с екипа на 29 ДГ “Слънце” и вярвам, че след 5 години ще можем да се похвалим с изключителни резултати”, сподели Валентина Стоева, основател и председател на фондация “Детски книги”.

Проектът има няколко направления, като освен библиотеката с луксозни издания, публикувани в последните 10 години и достъпни за целия педагогически персонал на 29 ДГ “Слънце”, във всяка от групите в градината са поставени и приказни кутии с книжки. Те са на разположение на децата във всеки момент от техния престой в детското заведение. С това организаторите целят не само педагозите да могат да ангажират вниманието на децата с интересни и разнообразни четива, но и самите малчугани да възприемат книгите като естествена част от ежедневието си. Към момента фондът на библиотеката наброява над 200 заглавия, събрани с помощта на дарения, като се очаква броят на книгите да се увеличава периодично. По-нататък се очаква информацията за развитието на проекта да бъде достъпна и онлайн, чрез специално изграден микросайт.

“В нашето детско заведение, основополагаща за анализа и оценката на педагогическото взаимодействие е възможността за подпомагане на личностното развитие на децата и постигането на ново качество на обучителните системи”, каза г-жа Елвира Омайникова.

Идеята за проекта се ражда в момент, в който образователната система обръща все по-голямо внимание на ранното обучение, а четенето от самото раждане се оказва важен фактор за промяната на нагласите на децата към четенето и ученето.