Безбука: Да играем с буквите!

Игрите с премахване на букви от думите, за да се получат думи с ново значение, са особено ценни. Те учат децата да развиват своя фонематичен слух – важно умение за бъдещото им ограмотяване. Днес децата в детската градина и първи клас се тренират, вдъхновени от кратките игрословици на Асен Босев или Георги Тихолов, но съвременно издание с подобни игри с думите сякаш липсваше.

Младият амбициозен тандем на Симона Янакиева и Боян Йорданов-Босилек решава да подпомогне развитието на езика при децата от 5 години нагоре с дебютната си книга „Безбука“.

С красиви илюстрации и приятни игри в мерена реч двамата съумяват да предложат отлично помагало, което стимулира и въображението, и уменията на децата да боравят със звуковете и буквите.

В книгата са събрани 30 игрословици, които предлагат на читателите да открият какво се случва, когато от дадена дума изпаднат букви.

„Не виждаш ли по-далеч

от „Н“ на своя нос,

мислиш си, че на света

си най-важната ос.“

Текстовете представят всяка буква от азбуката, а докато четат, децата могат да научат значението на думи, които вероятно ще са непознати както за по-малките, така и за онези в училищна възраст – например аскет, телец, лен. Добра новина е, че авторите са се сетили да прибавят речник в края на книгата, в който са предоставили кратки обяснения на непознатите думи.

Допълнителен плюс е вътрешният ритъм, който текстовете носят поради сходното звучене на първоначалната дума и нейния „заместник“. Това превръща четенето в игра и позволява „Безбука“ да бъде предложена и на по-малките слушатели от 5 години нагоре.

„Без „А“ акула не се вижда и от най-високата кула.“

„Т“ отчупиш ли от стол, тупваш меко в преспа сол.“

Книгата е с приятни закачливи илюстрации с модерно звучене. Те предлагат визуално обяснение на случващото се при отпадането на буква и изменението на целия смисъл на думата. Работата на Боян Йорданов подсилва написаното от Симона Янакиева и подпомага по-бързото обучение на детето в цялостната концепция по премахване на буквите/звуковете от прочетените/чутите думи.

Изданието се отличава и със специално разработен кирилски шрифт от Радимира Йорданова (шрифтописец) и Симеон Желев (художник калиграф). Работата им е отлична, макар заявката шрифтът да е подходящ за начинаещи читатели по-скоро да не може да бъде валидирана с лека ръка. Важно е да се отбележи достойнството на шрифта – налагането на българската кирилица е цел на все по-голяма група художници, ангажирани със създаването на шрифтове, а Радимира и Симеон предлагат красив краен резултат.

„Безбука“ е елегантна книга, която подпомага училищната готовност при децата от 5 години нагоре и се превръща в полезен инструмент в работата на началния учител. Част от предложените думи и техните значения може да затруднят по-малките, но пък са отлична възможност възрастните да стимулират и трупането на нови знания чрез разясняването им.

Симпатичният квадратен формат, свежите илюстрации, кирилският шрифт и плътната хартия допълнително подсилват усещането за отлично издание, което да присъства в библиотеките у дома и в училище. Изданието е подкрепено от Национален фонд „Култура“ за 2019 г. и е номинирано в Награда „Бисерче вълшебно“ 2021.

 

Вземете книгата с код DK19 от

Ozone.bg, Ние, децата! или Booklover.bg

Когато купувате книги с този код, помагате и на нас да продължаваме да четем и препоръчваме книги за Вас.