7 ползи от аудиокнигите за ученици със затруднения в четенето

Учениците от 3. до 8. клас, чиито умения за четене са под средните, бързо изостават в училище. С всяка изминала година четенето става все по-необходимо за усвояването на нова информация и според публикация на сайта We Are Teachers ползването на аудиокниги е прекрасен метод за подобряване на умението за четене.

Аудиокнигите позволяват ученикът да възприеме слухово определени звуци и звукови модели, образуващи думите. Те също така увличат детето в текста и слушайки по-дълго време отколкото би чело, то усвоява повече думи. Това от своя страна обогатява речника му, уменията за разбиране на текста и критичното мислене. Статията излага седем ползи от аудиокнигите като допълнение към четенето.

1.  Достъп до повече думи и увеличаване на речниковия запас

Достъпът до аудиокниги в класната стая отваря нови хоризонти пред учениците. Слушането на даден текст помага на децата с трудности в четенето да прескочат разчитането на изписаната дума и да минат на следващо ниво – към нейното разбиране. Колкото повече думи усвоят, толкова по-лесно биха се справили и с материала, изучаван в училище.

2. Разширяване на общата култура

Учениците от начаалните класове влизат в класната стая с различен опит и познания, но тези, които не се справят с четенето, са в по-неизгодна позиция. Озвучените от хора аудиокниги дават достъп до академичния и книжовен език. Това неминуемо разширява общата култура на децата – съществен компонент от израстването на ученика.
Аудиокнигите помагат и за развитието на мисловните умения. Обогатяването на познанията по лесен и достъпен начин чрез слушане не бива да се подценява. Ако оставим ученик със затруднения в четенето да чете само учебни материали на неговото ниво на четене, то вероятността да изостане е голяма. Такова генерално изоставане би се дължало не на липса на интелектуални способности, а единствено на липсата на умение в дадена област. създава се риск детето да бъде стресирано, а и да се ограничат опитите му за образоване в различни области.

3. Намаляване на дефицита в работната памет

Учениците, които се затрудняват с „механиката“ на четенето отделят твърде много време за звукоизвличането на всяка дума и им е трудно за запазят информацията за нея. Елиминирайки процеса на „разшифроване“ на думата, разбирането и запаметяването на информацията става много по-лесно. Когато детето започне да чете със слуха си, работната му памет се подобрява. За него става по-лесно да отговаря на въпроси, свързани с текста. А колкото по-често детето дава верни отговори, толкова по-уверено ще се чувства, че се справя с четенето.
Изграждането на работна памет подпомага другите задачи, свързани с четенето и подобрява самото умение за четене.

4. Премахване на стреса от разчитането на думите

Щом напрежението от необходимостта думата да бъде прочетена изчезне, учениците се отварят към обучителния процес и откриването на собствените си способности. Аудиокнигите позволяват на слушателя да се потопи в смисъла на текста. Те спестяват и време писмения текст да бъде разчетен – важен фактор при увеличаването на обема и трудността на текстовете във всеки следващ клас. Безпокойството от затрудненията в четенето играе важна роля в цялостния опит на ученика в училище. Честата употреба на аудиокниги би могло да окаже благотворен ефект върху този опит.

5. Подобряване на разбирането

Слушането на дадена история или информация в нейната цялост подобрява възприемането й. Дете, което срича или чете текст дума по дума, трудно схваща смисъла му. Навържат ли се думите обаче, текстът придобива смисъл.

6. Добиване на знания, отговарящи на нивото в училище

Аудиокнигите дават възможност на учениците, които се затрудняват с четенето на стандартните учебници, да поддържат знанията си на нивото на изучавания материал. Самочувствието им се подобрява и нараства участието им в дискусиите в клас. За децата е важно да работят наравно със своите съученици. Фактът, че едно дете се затруднява с четенето, далеч не означава, че то не е достатъчно развито, за да възприеме смисъла на изучавания материал. Аудиокнигите дават достъп до информацията, когато ученикът е готов за нея, а не когато е готов да я прочете.

7. Образователна независимост

Когато ученикът получи достъп до дадено текстово съдържание и може да работи с него самостоятелно, той придобива увереност, че може да се учи успешно и да контролира резултатите от обучителния процес. Аудиокнигите спомагат за непрекъснатото и устойчиво развитие в клас, което от своя страна подобрява и взаимоотношенията между връстниците.

Превод: Диляна Денева