Жирафът Живко, който не се побира в книжка, но се бори с дислексията

Жирафчето Живко на пръв поглед е странно – ту главата му стърчи в облаците, ту се показва чак на другата страница. Независимо от неговите физиологични особености, то е изключително интересен герой, защото се бори с дислексията. Как ли? Много просто! „Жирафът, който не се побираше в книжката“ е интересно хрумване на Центъра за приобщаващо образование, благодарение на което 60% от продажната цена отива като дарение за децата с дислексия.

В книжката с дебели гланцирани страници малките читатели ще проследят как Живко ще се справи с факта, че е различен от останалите животни. По пътя си той ще срещне и други чудати същества – щраус, мравояд, бодливо свинче и крайречен заек и ще осъзнае, че качествата, които понякога възприемаме като недостатък, могат да са предимство в очите на друг.

Текстът и илюстрациите в книгата са дело на Яна Казакова. Рисунките са много пъстри, а текстът – достатъчно интересен и същевременно опростен, за да задържи вниманието и на умелите читатели, и на онези, срещащи леки трудности при четенето. В края на книгата ще откриете и кратка информация за животните, които ще откриете в историята за Живко.

 „Жирафът, който не се побираше в книжката“ повдига една много важна тема – за децата с дислексия и техните специфични нужди при усвояване на умението за четене. За разлика от схващането на голяма част от възрастните, дислексията не е заболяване, което автоматично превръща детето в загубена кауза. Ако получи нужната подкрепа съгласно индивидуалните си нужди, всеки може да се научи да чете и пише, а оттам – да развива функционалната си грамотност и да бъде пълноценна част от обществото.

Много велики личности са страдали от дислексия, но това не им е попречило да запишат името си в историята. Така могат да сторят и нашите деца, стига да проявим търпение и желание да ги подкрепим.

Автор: Вал Стоева