Застъпническата кампания „Национална библиотечна седмица“ с шестнадесето поредно издание

Предстои шестнадесетото поред издание на застъпническата кампания „Национална библиотечна седмица”. Тя се организира от Българската библиотечно-информационна асоциация (ББИА) в партньорство с фондация „Глобални библиотеки – България“ и  Столична библиотека и се реализира с подкрепата на „Америка за България“.

Кампанията ще се проведе в периода 9. – 13. май 2022 г., а официалното й откриване ще се състои на 9. май (понеделник) от 13.00 ч. в Американския корнър на Столична библиотека (пл. Славейков 4А). Специално видеообръщение ще направи Барбара Лизон, президент на Международната федерация на библиотечните асоциации и институции (ИФЛА), а за ролята на библиотеките за четенето и грамотността ще говори писателката Здравка Евтимова.

Тазгодишното мото на Националната библиотечна седмица гласи: „Инвестираме в библиотеките, инвестираме в бъдещето ни!“ Организаторите се обръщат към законодателната, изпълнителната и местната власт с апел да предприемат неотложните мерки за подобряване състоянието на българските библиотеки. Изброени са общите искания, отправени към властимащите от библиотечния сектор:

  • нова и последователна национална политика, въплътена в стратегия за развитие;
  • адекватно позициониране в Закона за културното наследство;
  • повече възможности за участие в национални и международни проекти и програми;
  • преференциални условия в промените на нормативната база за авторското право.

ББИА дава и конкретни предложения, касаещи обществените, училищните, научните и академични библиотеки. За да мотивира молбата си, асоциацията припомня важността на библиотеките като демократични институции, подпомагащи образованието, квалификацията и личностното развитие на българските граждани, както и опазването на културното наследство.

От асоциацията изтъкват още, че библиотеките са потенциални партньори на правителствата в изпълнение на Целите за устойчиво развитие на ООН и че инвестицията в тях означава споделяне на европейската визия за изграждането на една икономика на знанието.

Цялостният призив на ББИА и фондация „Глобални библиотеки“, който фондация „Детски книги“ подкрепя напълно, е:

„Ние, библиотечните специалисти, призоваваме за инвестиции в библиотеките и гарантиране правото на българските граждани да ползват модерни библиотеки, за да бъдат равноправни граждани на ЕС и да изпълняват своите отговорности на съвременни личности, допринасящи за развитието на обществото.”