Защо да ходя на училище? – отговорите на шестокласниците

Центърът за приобщаващо образование ще представи резултатите от Национално представително проучване на нагласите на учениците в 6. клас на 12 септември (понеделник) в Литературен клуб „Перото“ в НДК в столицата.

„Вярваме, че изследването е изключително полезно за цялата училищна общност, защото такова проучване не е правено до момента.“, уточняват от Центъра.

Програмата включва:

11:00 – 11:45 – Откриване и представяне на резултатите
11:45 – 12:15 – Дискусия
12:15 – 12:45 – Кафе и сладки

Изследването се организира в рамките на проект „С поглед в бъдещето – Училището има смисъл“, подкрепен финансово от VELUX FONDEN, Дания и институционално от Министерство на образованието и науката.

С този проект ЦПО си поставя за цел да работи за намаляване на риска от ранно отпадане на ученици, живеещи в икономически и социално затруднени общини в България, преоткривайки заедно с децата смисъла от образованието за успешното им и пълноценно бъдещо развитие.