Включете се в кръгла маса на тема „Четенето е грамотност“

На 17. ноември 2023 г. най-авторитетните организации в България, свързани с книгите, се обединиха около посланието, че четенето дава възможности. С Националния пакт за четенето те дадоха дума, че ще обединят усилията, ресурсите и експертизата си, за да изградят инфраструктура в полза на едно по-четящо общество.

Точно 20 дни по-късно, на 7. декември, Асоциация „Българска книга“, Фондация Четене и Сдружение „Книги и четене“ се събират отново, за да обсъдят стъпките към реализирането на поставената цел. Водени от мисълта, че ефективно за хората е онова, което отговаря на техните нужди, те организират кръгла маса със свободен вход за всички насърчители на четенето. Присъстващите ще могат да слушат в реално време изказванията на експертите, но и да участват в дебата с въпроси, предложения и споделяния по време на или след самото събитие.

В рамките на форума всеки, подкрепящ мисията на Националния пакт за четенето, ще може да се присъедини към него.

Кръглата маса идва тъкмо навреме, за да предложи решения на фона на тревожните статистики от последното проучване на PISA. Нейните инициатори вярват, че единомислието на държавната власт, организациите и синдикатите е ключът към ефективни стратегии за подобряване функционалната грамотност на младите хора. Мотото „Четенето е грамотност“ отразява значимата роля, отредена на четенето във всяка сфера на обществения живот, и го реабилитира като процес, стоящ в основите на цивилизованото и демократично общество.

Кръглата маса ще се състои в зала 1.5 (вход през А3) в Националния дворец на културата, а изказванията ще започнат от 10:00 ч. Призоваваме ви да разпространите информацията за събитието с всички, които биха имали интерес към неговия предмет и резултат.