Успешно развитие на проекта „Стимулиране на четенето в ранна детска възраст в България“ на ББИА

Българската библиотечно-информационна асоциация (ББИА) реализира успешно проект „Стимулиране на четенето в ранна детска възраст в България“. Той е продължение на усилията на ББИА да подкрепя ранното детско четене и да насърчава библиотеките да работят с деца от 1 до 6 години, като организират различни инициативи от 2010 г. насам.

Целта на сегашния проект е да осигури на деца от 1 до 6-годишна възраст нови книги и игри, с които да се обновят колекциите на активни библиотеки в малки градове и села в отдалечени, планински и погранични райони, които нямат средства за закупуване на нови книги, но имат висока посещаемост от деца и родители.

В резултат на успешните дарителски кампании през платформите GlobalGiving и България дарява, както и чрез инициативата RE:TURN на Фондация „Америка за България“, за изпълнението на проекта са събрани над 10 000 лв. С тях са закупени 1910 книги и игри, а още 860 издания са предоставени от Министерството на образованието и науката.

Книгите са изпратени до 14 предварително подбрани библиотеки от отдалечени, планински и погранични райони с висока посещаемост от деца и родители в своите региони за 2017 г. и 2018 г. Читалищните библиотеки, включени в проекта, ще разпространят информацията за подарените нови книги и ще осигурят достъп до тях не само на читателите си, но и на децата от детските градина и училищата, както и на родителите на деца от 1 до 6 години в населените места. В библиотеките ще се организират изложби, представяния и четения с получените по проекта книги и игри за децата и техните родители.

Дарените книги са добра основа за разработването на програми за стимулиране на четенето в ранна детска възраст, за провеждането на обучения на родителите за ползите от четенето в ранна детска възраст и за това как да четат на децата си у дома. Такива програми ще се разработят от ББИА в партньорство с фондация „Детски книги”.