Удивителната история на живота

„Удивителната история на живота“ на Анна Клейбърн (изд. „ФЮТ“) е книга за еволюцията. Всяка нейна част разглежда различен аспект от този научен процес. Книгата се отличава от всички други научнопопулярни издания на пазара по своята прецизност. В нея всичко, от увода до речника, е подготвено професионално, което я превръща в образец за детско научно издание.

„Удивителната история на живота“ е книга за подготвени читатели, които се интересуват от произхода на живота и имат базисни научни знания. Наясно са какво е клетка и че в нея се съдържа ДНК. Разбират, че еволюцията е научен процес, продължил милиарди години. Знаят, че животните и човека са много близки в биологично отношение. Ако вашето дете иска да разбере как на едно парче скала е възникнал животът и какво е превърнало едноклетъчния организъм в човешко същество – това е вашата книга.

Първата глава разказва за същността на еволюцията

От нея ще разберете как и защо учените са се захванали да изследват изумителното разнообразие от живи организми на Земята. Ще научите за откритията на Чарлз Дарвин, Алфред Уолъс и Мери Анинг. Те са забелязали, че един животински вид може да се промени в друг и са се заели да изследват защо и как се случва това. Разбрали са, че условията, в които живеят живите организми, имат изключителна важност за еволюцията. Ако са неблагоприятни, това би могло да доведе дори до масово изчезване на видове. За щастие, животът не може да бъде победен толкова лесно и пътешествието продължава.

Втората глава на книгата проследява историята на еволюцията

От нея ще разберете кои са били първите форми на живот на Земята, как са се променяли и до какво е довело това. Ще узнаете коя е причината за възхода на бозайниците и как точно са се появили хората.

Третата глава разглежда връзките между всички живи организми на нашата планета

Ясните и информативни илюстрации разказват за общото между всички нас. Колкото и невероятно да звучи, човеците, жабите и динозаврите са много близки. Всъщност ние сме едно семейство. Умението на живите същества да се адаптират е причината днес да има такова изключително разнообразие от видове. Защото всички ние имаме очи, крайници и сетива, но ги използваме в различна среда и с различни цели.

Четвъртата глава проследява в детайли еволюцията

Ще видите пътя, по който се е променяло окото. Ще научите какво е общо между стоте оченца на мидата и двете очища на колосалния калмар. Интересен е и пътят на летящите животни. Изглежда, сякаш те има общ прародител, но не е така. Оказва се, че всеки вид криле са се появявали независимо от другите. Тук ще прочетете и за мозъка, който е в основата на човешкото превъзходство. Но причината за развитието му ще научите от книгата.

Петата глава описва удивителните приспособления за живот на основните групи организми

От нея може да разберете:

  • кое дърво може да преживее ядрен взрив
  • коя гъба е с площ на 1 600 футболни игрища
  • кое животно може да вижда зад гърба си
  • какво е общото между ленивеца и водораслите
  • защо лешоядите са с плешиви глави

Най-голямото достойнство на тази книга е в нейната подреденост. Тук съвсем ясно се вижда, че в науката и природата има причина за всичко. Миниатюрната клетка се е превърнала в човек и безспорно това е чудо, но за него има обяснение. По време на дистанционното обучение с учениците ми я използвахме няколко пъти в часовете по „Човекът и природата“. Тя допълва и развива в дълбочина въпросите, които са разгледани в учебниците: жива природа, живи организми, среда на живот, приспособления за живот.

Важно е децата да виждат, че детските книги и учебниците имат общо. Когато учителят покаже пряката връзка между тях, детския ум разбира, че знанията в училище могат да доведат до увлекателни нови четива и научни предизвикателства.

Автор на „Удивителната история на живота“ (изд. „ФЮТ“) е Анна Клейбърн, илюстрациите са на Уесли Робинс, а преводът е поверен на Ирина Манушева.

 

Книгата ще откриете в сайта на издателството и в Ozonе.bg с код DK19.

Когато купувате книги с този код, помагате и на нас да продължаваме да четем и препоръчваме книги за