Концентрацията – защо е важна и как да я тренираме

Децата, изпитващи трудности с концентрацията, обикновено се справят по-зле в училище и заемат по-нископлатени работни места като възрастни, показва скорошно

Още...