Как дигиталният текст променя начина, по който децата четат

Учените са единодушни, че заклеймяването на дигиталното четене като вредно за четенето от хартиен носител е безпредметно. В същото време

Още...