Подкрепи читателски клубове “Бисерче вълшебно” чрез „БЪЛГАРИЯ ДАРЯВА“ от 22 до 31 март

75 каузи, свързани с образование, деца в риск, екология, култура, хора с увреждания и зависимости, човешки права и други важни

Още...

Вдъхновяващи истории от читателски клубове “Бисерче вълшебно”

Инициативата на фондация “Детски книги” за създаване на мрежа от читателски клубове “Бисерче вълшебно” е част от националната кампания “България

Още...

Читателски клубове “Бисерче вълшебно” търсят подкрепа в кампанията България дарява

Фондация “Детски книги” участва със своята кауза Читателски клубове “Бисерче вълшебно” в кампанията “България дарява”. От 22 до 31 март

Още...