Станете част от мрежата читателски клубове „Бисерче вълшебно“

От 16.11.2022 г. се отваря възможност всеки учител или библиотекар, който работи с деца на възраст от 5 до 16 години, да регистрира читателски клуб в мрежата „Бисерче вълшебно“. От 2018 г. до сега регистрацията на клубовете беше с ограничен достъп, но за 2022/2023 г. екипът на Фондация „Детски книги“ подготвя промяна на графика и работата на клубовете, за да позволи на всички желаещи да се включат със своите възпитаници.

Читателските клубове развиват у децата умения за критично и аналитично мислене, творчески подход при решаване на проблемите, нагласа за активно трупане на знания и прилагането им в различни сфери.

Те се ръководят от учители или библиотекари на доброволен принцип. Всеки ръководител на клуб работи с децата, записали се доброволно, като подкрепя учениците да развиват своите лични интереси и умения чрез четене, обсъждане, творчески задачи и научно-образователни проекти.

Вижте какво да очаквате от участието си в Мрежата „Бисерче вълшебно“

Ако и вие искате да бъдете част от нашата мрежа за развитие на грамотността чрез четене, не се колебайте да подадете заявка през формата за участие: