Споделено: Читателските клубове „Бисерче вълшебно“ получиха дарение от книги от сем. Пееви

Когато през 2018 г. поставихме началото на мрежата от читателски клубове „Бисерче вълшебно“, не подозирахме с каква бързина ще се разрасне и каква радост ще ни донесе.

Клубове в малки и големи населени места, пълни с жадни за знания и четене деца. И вдъхновяващи ръководители (учители и библиотекари), които знаят най-добре как да отглеждат своите читатели.

За две учебни години клубовете се утвърдиха като важна форма за насърчаване на четенето и изграждане на умения за критично и аналитично мислене.

Децата, членуващи в тях, се учат активно да развиват силни лични критерии за качество на съдържанието и любознателност, които водят до работа по проекти в различни области, свързани не само с изкуствата, а и с природните науки и света, в който живеят.

Основен проблем в работата на клубовете се оказа липсата на нови заглавия*, които служат като отправна точка на децата да развиват уменията си за четене и желанието да променят средата около тях. С изключение на няколко по-големи дарения от книги през годините, направени чрез добрата воля на издателските къщи, набавянето на заглавията е оставено в ръцете на родителите или на добри хора, решили да подкрепят инициативите на местно ниво.

С радост споделяме, че участниците в 50 читателски клуба от мрежата на „Бисерче вълшебно“ ще получат екземпляри от книгите „Приятелят на Дядо Коледа“ (Мария Пеева) и „И будителите били хора“ (Валентина Вълчева).

 

Книгите бяха дарени на фондация „Детски книги“ от семейство Мария и Иван Пееви, които стоят зад изд. „Мама Нинджа“.

Книгите ще пристигнат при децата от читателските клубове преди коледната ваканция и се надяваме да донесат както вдъхновение за предстоящите празници, така и послание, че добротворците се срещат и днес.

Към тях ще бъдат прибавени и книгите, закупени чрез даренията от Месец на българските автори на изд. „Мармот“, предоставените екземпляри от книгата „Ема. Един прекрасен ден“ на изд. „Пурко“ и заглавия, закупени по проект, финансиран от Програма „Култура“ на Столична община за 2020 г.

* Читателските клубове са част от мрежата „Бисерче вълшебно“ и през учебната година работят по заглавия, номинирани в Национална награда „Бисерче вълшебно“. Книгите в наградата са новопубликувани, издадени в предходната на гласуването календарна година.