Представяне на детска чешка литература в София

czeshki-knigiЧешкият център в София представи чешки детски книги на среща с български издатели и преводачи. Г-жа Ева Коваржова, лектор в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, запозна присъстващите с тенденциите в литературата за деца и юноши в Чехия. Представено бе и творчеството на водещи илюстратори като Петър Никъл, Павел Чех, Рената Фучикова, Галина Миклинова. За тези творци категорията „за деца“ предоставя богати възможности за артистична и творческа изява. Не се забелязва ни най-малко подценяване на детската читателска аудитория, като много често произведенията им се превръщат в забележителни графични шедьоври с колекционерска и естетска стойност за възрастните. 

Съвременните чешки илюстратори работят свободно с различни видове техники, които вплитат в своите творби – техниката на колажа и монтажа, рисувания хумор, комикса, анимационния филм, текстила. Те създават цялостната концепция на книгите си – автори са не само на илюстрациите, но и на текста; организират мултимедийни експозиции, снимат филми, изработват кукли на своите герои. Прави впечатление силното присъствие на комикса като форма за поднасяне на художествена и документална литература за деца – например „Голямото приключение на Пепик Стршеха“ от Павел Чех, „Ян Амос Коменски“ „Антонин Дворжак“ и „История на Европа“ от Рената Фучикова.

Домакините бяха подготвили също така откъс на български език от любимата на чешките деца книга „Чифтояди“ с автори Галина Миклинова и Павел Чех, както и няколко стихотворения в стил „нонсенс“* на Петър Никъл. Гостите се насладиха на великолепните страници на представените книги и зададоха своите въпроси, свързани с възможностите за превод и публикуване на чешка детска литература у нас.

Автори: Милена Златарова,

Петрана Петрова

* nonsense (англ.)-  римувани стихчета за деца и възрастни с колоритни персонажи, фантастични ситуации, много игри с думи, изопачен правопис.