Покана за творческа резиденция

Фондация „Елизабет Костова“ отправя отворена покана за участие в творческа резиденция в Норич – град на литературата под егидата на ЮНЕСКО. Призивът е насочен към българските писатели и преводачи, работещи в жанровете роман, разказ и/или поезия. Резиденцията ще предложи на участника време за професионално усъвършенстване в компанията на ментор, базиран във Великобритания. Кандидатът ще има възможност да разгледа града, да се срещне с местната писателска общност в „Dragon Hall Social“, да посещава събития и семинари в рамките на фестивала Norfolk and Norwich.

Резиденцията ще се проведе в периода 12. и 31. май 2023. Условието за кандидатура от автор е поне една книга, отпечатана на хартиен носител от българско издателство на български език. Всеки кандидатирал се преводач трябва да може да представи поне един собствен превод от английски на български език или обратно, публикуван в книга, списание и/или електронно периодично издание. За да заявите желание за участие, изтеглете приложения формуляр, прочетете инструкциите в него, попълнете го на английски език и го изпратете заедно с необходимите документи на vkostova@ekf.bg. Задайте „Norwich Residency 2023“ като тема на имейла. Краен срок за подаване на заявление е 2. април (неделя) включително.

Един от всички кандидатирали се (писател ИЛИ преводач) ще потегли към творческата резиденция с подкрепата на „Елизабет Костова“. Разноските по пътуването, настаняването, достъпа до обучителните сесии и мероприятията ще бъдат поети от фондацията, която ще подсигури и стипендия за пребиваване в Норич.

Националния писателски център (NCW), с чието партньорство ще се проведе резиденцията, ще възложи на българския писател/преводач да подготви кратък текст за секцията Walking Norwich на сайта на NCW. Препоръчваме ви да прегледате някои от тези „разходки“, включително Stranger on a Walk от Екатерина Петрова, за да придобиете по-добра представа за града и резидентската програма на NCW.

Творческата резиденция в Норич се осъществява с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“, програма „Творческо развитие“.