Поглед към Земята

Ние и всички живи същества сме адаптивни и свикваме с действителността около нас. Разбира се, това има своята еволюционна роля, но е и причина да започнем да приемаме света си за даденост. А той заслужава нашето внимание и възхита. Не само заради изобилието от растения и животни, форми, цветове, а заради Земята такава, каквато е, с всички нейни характеристики и особености.

„Книга за Земята“ от Хана Алис (изд. „Мармот“) показва именно колко невероятна е планетата ни. Помага на малките читатели да разберат, че всичко около, над и под нас е взаимосвързано и нищо не може да съществува откъснато само по себе си.

Информацията в кратката, но съдържателна енциклопедия е подредена в няколко раздела:

Какво е земята – в който е представена планетата ни и се обяснява защо е толкова специална и важна.

Земята в космоса – в който се посочва мястото на синята планета сред другите големи небесни тела в Слънчевата система и произтичащите от това ефекти.

Атмосферата, Климатът и Времето – където децата разбират, че цялото „празно“ пространство над главите ни се състои от слоеве с различни функции. А промените във времето не са прищявка на природата, а са обусловени от редица фактори.

Земните образувания – който показва, че Земята е жива сама по себе си и дълбоко под краката ни се променя и движи.

Удивителни биоми, Човекът и Животните – разказващи за удивителното биоразнообразие около нас, издръжливостта и изобретателността на живота.

Водният свят и Под океана – които разкриват важността на водните басейни и невероятния свят, процъфтяващ в морските глъбини.

Вътре в Земята и Суперпочвите – откъдето читателите „надзъртат“ под повърхността, за да научат повече за строежа на планетата ни.

И накрая, Грижа за планетата, защото всеки от нас може да допринесе с нещо за добруването на растенията и животните, за чистотата на водите, почвата и въздуха. Посочените лесни стъпки са приложими в ежедневието и умножени от общите усилия биха дали видим резултат. Такива са например пестенето на електроенергия и вода, използването на обществен транспорт, ходенето пеш, засаждането на растения и т.н.

Обемът от факти и информацията в книгата е внушителен предвид малкото на брой страници. Редно е да се отбележи, че в енциклопедията са използвани и понятия, трудни за разбиране от малчуганите, като „биоми“, „екосистема“, „тропосфера“, „мезосфера“ и други. На някои места тяхното значение не е обяснено, което предполага, че децата вече следва да са запознати с тях или родителят да заеме активна позиция и да обясни достъпно термините. За сметка на това всички явления, описани в „Книга за Земята“, са добре илюстрирани и онагледени.

Прозирните елементи са съществена част от атрактивността на книгата. Всеки прозорец представя Земята, разглеждана откъм определен ъгъл, например водния свят, почвите, строежа на планетата и др. Така децата имат възможност да си представят по-живо и практично съдържанието на книгата.

За любопитните, за природолюбителите, за жадните умове, за закрилниците на животните, за бъдещите отговорни възрастни – тази книга е за всички тях.