Оно и Онче – Приятел в нужда се познава! – Томас Шпрингер – Матиас Деренбах – Изток-Запад 1