Националният литературен музей и БАН отбелязват рождението на Яворов с научна конференция

Националният литературен музей и Института за литература при БАН  ще отбележат 140-годишнината от рождението на П. К. Яворов с тържествено честване на 11 и 12 януари 2018 г., чието начало ще бъде дадено на 11 януари от 10:30 часа в Големия салон на Централната сграда на БАН (ул. „15 ноември“ 1).

След официалното откриване ще бъдат връчени наградите от Националния ученически конкурс за есе „Душата ми е пленница…“, в който взеха участие над сто младежи от цялата страна. Във фоайето на Централната сграда на БАН ще бъде представена и изложбата на Националния литературен музей „Път, на който не съзирам края…“

Честването на кръглата годишнина от рождението на Яворов ще бъде отбелязано и с двудневна научна конференция (11-12 януари) в Централната сграда на БАН и в Института за литература. Участие ще вземат изследователи от авторитетни научни и учебни звена у нас. Докладите ще представят нови литературнокритически и литературноисторически прочити на Яворови лирически и драматургични творби, ще разгледат публицистичната му дейност, ще се спрат върху участието на поета в македоно-одринското освободително движение и Балканската война, върху Яворовите места на памет: къщи музеи, паметници.