Националната седмица на четенето с „Четящият студент, четящото дете“

В редакцията ни продължават да пристигат отзиви за провелата се Национална седмица на четенето. Този път имаме удоволствието да Ви разкажем накратко за поредната инициатива на нашите приятели от кръжока „Четящият студент, четящото дете” с ръководител проф. д.п.н. Мариана Мандева, с които вече сме Ви срещали многократно.

Между 10 и 14 октомври „преподаващите“ любов към четенето студенти организираха вдъхновяващи срещи с деца от цялата страна. Те посетиха: ОУ „Н. Козлев”, гр. Лясковец, ОУ „П. Славейков”, гр. Пловдив, СОУ „В. Благоева”, ОУ „П. Р. Славейков” и ОУ „Св. П. Евтимий”, гр. В. Търново и др.

Да се провокира интерес към четенето сред малките читатели е традиция за Педагогически факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Амбицията на бъдещите учители е да насърчават четенето от ранните етапи на овладяване на писмеността –  да създават наситена културно-образователна среда, интегрираща училищни и извънучилищни ресурси, да стимулират децата чрез четенето да израстват личностно и социално и да „правят” един по-справедлив и хуманен свят.

Мисията на бъдещите педагози – участници в кръжока „Четящият студент, четящото дете”, продължава и след Националната седмица на четенето. Чрез своята Пътуваща работилница „Четене и театър” те ще „запалят искра” към четенето у много деца в предучилищна и начална училищна възраст от образователни институции във Велико Търново, Плевен, Търговище, Пловдив, Свищов и др.