Направи си сам: Игра „Мемори с рими в помощ на трудните букви”

Какво представлява?

За играта са необходими картончета, на гърба на които има двойки думи, които се римуват. Освен това думите са тези, които детето често греши при изписване. В случая са избрани рими с думи, които се пишат с „й”, „йо”, „ьо”, „я” (кой, мой; май, рай; майка, зайка; пия, мия; пея, сея; Зайо Байо, пей, живей; играй, мечтай; скрий, покрий; кутийка, саксийка; актьор, монтьор; беля, меля; бял, цял; информация, ситуация, т.н.).

В зависимост от случая вие бихте могли да изберете отработването и на друг тип правописни особености – „град, глад”, „пръст, ръст”, „младост, радост”, „свещ, пещ”, „мост”, „гост”, т.н.

Играе се на принципа на „мемори” с картинки (вид игра за развиване на паметта, от англ. memory – памет), при която трябва да запомниш къде се намират картинките и обръщайки картите две по две да ги свържеш в правилни двойки. Тук задачата е по-трудна, защото думичките не са напълно еднакви (както са картинките при оригиналната игра) и детето трябва да съобразява и помни как се римуват помежду си.

За кого е подходяща?

Играта с картончетата с думички е подходяща за деца, които вече могат да четат. За децата, които все още не могат да четат, бихте могли да направите игра отново с рими, но думичките ще бъдат представени чрез картинки.

За какво помага играта?

Играта цели упражняване на уменията за римуване, подобряване на паметта и запомняне на правописа на съответните думи.

Какво друго е важно да помним?

Играта също така помага за развиване на уменията за спазване на реда и следене на правилата. Подходяща е и за работа в група.

И, разбира се, както при всяка друга игра, оставете децата да победят, но в същото време играйте достатъчно добре, за да поддържате интереса им.

В началото бихте могли да им давате насоки за по-лесно запомняне сякаш ги отправяте към себе си. Напр. „Добре, значи трябва да запомня, че в този ъгъл пише „Зайо”.

Повече на: www.priobshti.se

Автор: Маргарита Аспарухова

Източник: Център за приобщаващо образование