„Национална библиотечна седмица“ привлича вниманието към проблемите на библиотеките за 14-и път

Българската библиотечно-информационна асоциация (ББИА) организира 14-а поред застъпническа кампания „Национална библиотечна седмица“ от 13 до 17 май под наслов „Книгите са само началото…“ с поредица от разнообразни събития в цялата страна.

Официалното откриване на кампанията ще се състои на 13 май 2019 г. (понеделник) от 13:00 ч. в  Софийската градска художествена галерия (ул. „Ген. Гурко“ 1). Специален гост ще бъде Артур Шелекенс, директор на Асоциацията на обществените библиотеки в Кралство Нидерландия.  Националната библиотечна седмица се организира в партньорство с Фондация „Глобални библиотеки – България“ и с подкрепата на Фондация „Америка за България“.

Целта на 14-ото издание на Националната библиотечна седмица е да ангажира вниманието на законодателната, изпълнителната и местните власти с неотложните проблеми в библиотечния сектор и необходимостта от незабавни действия за реформирането му.

Библиотечният сектор в България обединява над 4 000 обществени, училищни и академични библиотеки, а годишните посещения са над 11,5 млн. Българските библиотеки не могат и не трябва да бъдат изолирани от съвременните  процеси на развитие.

 

Най-новите проучвания за състоянието на обществените библиотеки показват успешни добри практики в регионалните и малка част от читалищните библиотеки, но очертават тревожна картина за нереформиран библиотечен сектор, който все още не отговаря на обществените потребности. Законът за обществените библиотеки вече осма година не се изпълнява от компетентните власти. Не е въведен и приетият през 2015 г. Стандарт за библиотечно-информационно обслужване, в който са определени и минималните изисквания за осигуреност на населението с библиотечни материали.

Аналогични са проблемите и с училищните библиотеки. Приетият през 2015 г. Закон за предучилищното и училищно образование предвижда осигуряването на библиотечно обслужване чрез функционирането на училищни библиотеки, но все още не е утвърдена предвидената в него поднормативна база. Библиотеките към висшите учебни заведения и научните организации също се нуждаят от по-добро финансиране и по-пълноценно използване на капацитета им.

Българската библиотечно-информационна асоциация призовава за:

  • Последователна национална политика в библиотечния сектор и единна стратегия за развитието му, основана на следните основни мерки;
  • Спешна реформа в мрежата на обществените библиотеки, която да осигури равен достъп до библиотечни услуги на всички граждани, независимо от това къде живеят, учат и работят;
  • Изпълнение на разпоредбите на Закона за предучилищното и училищно образование по отношение на създаването и функционирането на училищните библиотеки – важен елемент в образователния процес;
  • Научните и академични библиотеки да бъдат признати за портал за достъп до научна информация с важна роля в процеса на научноизследователската и академична дейност.

„В навечерието на изборите за Европейски парламент бихме искали да призовем бъдещите ни евродепутати да включат в своите програми обещания за информация – всеки човек да има достъп до информация, която е необходима за подобряване на живота му и за гаранции, че всеки, във всеки етап от живота си, ще може да се учи, да чете и да се развива благодарение на библиотеките. Нека бъдещите евродепутати, заедно със своите колеги от цяла Европа, поставят достъпа до библиотеките в центъра на културните, научните и иновативните дейности.“, призовават от асоциацията.

Вижте тук каква е програмата на библиотеките в Националната библиотечна седмица 2019.

Българската библиотечно-информационна асоциация е доброволна и независима професионално-творческа организация, която обединява специалисти, независимо от ведомствената принадлежност на институцията, в която работят, които се стремят да усъвършенстват библиотечната и научно-информационната дейност и да издигнат престижа на професията.