Матевци през май или Ода за училищните библиотеки

Неведнъж сме разказвали за безбройните пъстри инициативи на пловдивското училище „Димитър Матевски“. Силно вярваме, че подобни прояви следва да се подкрепят, разгласяват и множат, ето защо с удоволствие споделяме случилото се при матевци през май. Благодарим на г-жа Деана Атанасова, сърцат училищен библиотекар и неуморен организатор, за достойния пример и увлекателния разказ.

Ето как се учи чрез преживяване:

Урок по етикет

В първата половина на месеца матевци провеждат интердисциплинарен урок в училищната библиотека. Сред присъстващите са зам.-директорите по учебната дейност, учители по АЕ и ИТ и начален учител, а темата е „The English serving etiquette“. В началото е направен преговор на лексиката, преподадена в предходния час. Присъстващите са въведени в протокола за поведение на масата, базиран на т.нар. „Knife and Fork Language“ (разполагането на вилицата и ножа в чинията, което отправя безсловесни послания към сервитьора). Три двойки ученици, предрешени в съответните костюми, влизат в ролята на готвачи, посетители и обслужващ персонал.

В специално аранжиран кът децата проиграват типични ситуации, свързани с речевото поведение в заведение.

Училищният библиотекар представя тематичните кулинарни книги от фонда, както и прибори от кухненския плот, оборудван за целите на урока. Учениците се запознават с песента „Chef (Songs About Professions)“, а в края на урока попълват 5-минутни тестове на „British Council“ за затвърждаване на знанията.

Приложна наука

През май в училището гостуват преподаватели от Физико-технологичния факултет на ПУ. Заедно с дългогодишния учител по физика г-жа Калайджиева те провеждат беседа за звука пред ученици от 7. до 10. клас. Лекторите демонстрират разпространението на звука като вълна и обръщат внимание на комуникацията в животинския свят, осъществена чрез ехолокация и ултразвук. Специален акцент е поставен върху употребата на ултразвука за диагностични цели в медицината. Учениците се включват активно в опитните постановки, задават множество въпроси и поднасят подаръци в знак на признателност за сътрудничеството между двете образователни институции.

Театрални откровения

Училището посещава и актрисата Ивана Папазова от трупата на Пловдивския драматичен театър. Разговорът за синтетичното изкуство тръгва от епохата на Възраждането и нестихващия плам на Димитър Матевски, който поставял на сцена пред своите сънародници „Геновева“. Актрисата запознава присъстващите с новата постановка на Драмата – „Ромео и Жулиета“, разказва за изтощителните репетиции, съпътстващи творческия процес, както и за частната си детска школа по актьорско майсторство.

За доброто настроение на публиката се грижи изявената челистка Дария Русева, възпитаник на НУМТИ „Добрин Петков”.

Изкуство и религия

Деветокласниците от паралелки А и Б участват в урок на тема „Православният храм. Образи и символи в иконографията“. Те научават повече за скинията като първообраз на православния храм, запознават се с устройството и предназначението на този тип сграда. В хода на урока г-жа Атанасова демонстрира чертежи на трите основни типа постройки. Децата разглеждат богатия снимков материал по темата от албумите и пътеводителите в училищната библиотека. Гостът г-н Мухчиев изяснява технологията на изписване на иконата. Внимание се отделя на мозайките, кръста, тамяна и резбарството, а особен интерес предизвикват легендата за появата на църковната камбана и символиката на свещените атрибути. За финал учениците решават образователна задача, свързана с композиционното решение при подреждане на иконите.

Анимационни будители

В седмицата на нароните будители ученици от четвъртите класове с класни ръководители г-жа Мургова, г-жа Станчева и г-жа Гайдаджиева гледат анимационен филм за делото на Св. Климент Охридски като книжовник и пръв епископ, проповядвал на български език. След прожекцията се състои дебат за делото на Св. Седмочисленици, воден от училищния библиотекар.

Училищните библиотекари имат много какво да ни разкажат (за справка – ето още няколко вдъхновяващи истории от София, ПоповоСилистра). Направете го и вие! Споделете ни за своите радости, трудности и дейности като училищен библиотекар на адрес editors@detskiknigi.com.