„Левски“ – книга за всеки дом

Името на Васил Левски винаги е било символ на свободата. За Апостола обикновено се говори активно покрай датата на обесването му, а патриотите се позовават на делото му, когато искат да убедят другите в своето родолюбие. Независимо, че името на Левски се среща надраскано по стените на сгради или татуирано на нечии гърбове и без значение, че думите му се цитират активно, за много от децата образът на Дякона не е на реален човек, а на митично същество, извършило немислими подвизи, характерни единствено за супергероите. 

Ако искаме да отдадем дължимото на Васил Левски и неговото дело, трябва да запознаем децата с образа му спокойно, като проследим живота му от люлката до гроба. При тази разходка е необходимо да не забравяме, че децата нямат представа за историческата обстановка, бита и нравите на българите от онова време, а фактите трябва да им се поднасят разбираемо, без излишен патос, но с нужното уважение.

С тази трудна задача, да представи живота и делото на Дякона разбираемо, се е заела Христина Йотова в книгата „Левски“ (изд. „Софтпрес“). Както и в предишното заглавие с историческа насоченост, така и тук съставителката на текста е поднесла най-важната информация за Апостола по достъпен за малките читатели начин. Книгата е разделена на 7 глави, в които са обяснени както високопарните изрази като „венец на безсмъртието“ и „безсмъртен пример“, така и историческите събития и обстановка, любопитни факти за семейството на Левски. Авторката проследява много точно, но без излишни затормозяващи подробности, живота на националния герой и причините, довели до захващането му с освобождаване на България от Османско владичество. В края на книгата дори са поместени избрани произведения на Иван Вазов и Христо Ботев, посветени на Левски, като непознатите за младите читатели остарели думи са пояснени, за да се превърне четенето в полезно занимание и да се събуди детският интерес.

Левски“ (изд. „Софтпрес“) дава прекрасна възможност на родителите да запознаят кратко, точно и ясно своите деца с образа на Апостола. Книгата е чудесно помагало за опресняване и на знанията на възрастните, защото Христина Йотова се е позовала както на източници като Захари Стоянов, така и на най-новите исторически изследвания. Малкият обем прави четивото подходящо за работа и в часовете по история, макар безкрайното изброяване на години, революционни окръзи и куп други подробности, присъщи за скучните уроци, да липсва. Тъкмо затова езикът в книгата е жив, разказът – увлекателен, а информацията – заразителна. 

Любителите на цитати също ще бъдат удовлетворени, макар и донякъде изненадани: в своята работа Йотова е избрала да включи не само добре познатите думи на Апостола, подходящи за татуиране, но и откъси от писма и други документи, очертаващи още по-добре убежденията и посоката на работа на Левски – българинът, способен да гледа далеч по-напред от съвременниците си.

Не пропускайте и другото заглавие от същата поредица, посветена на великите българи:

 

 

 

 

 

 

Автор: Вал Стоева