Какво е любовта? – Давиде Кали – Анна Лаура Кантоне – Рибка 1