Изкуството да се научим да четем или как жабката Чек-чек промени бъдещето на едно дете

„Каква е ползата от книга без картинки?“ пита Алиса в класическия роман на Луис Карол

Room to Read е американска неправителствена организация, която подпомага четенето, грамотността и образованието на децата в развиващите се страни. Нейната издателска програма се състои в създаване и публикуване на привлекателни и качествени книги за деца на родния им език. Текстовете са написани от местни автори, които знаят най-добре какви теми биха били интересни на малките читатели. За периода на съществуването си Room to Read са построили 1825 училища, основали са 17 366 библиотеки и са разпространили 14 588 494 книги. Предлагаме ви един разказ за изкуството да се научим да четем и важността на илюстрациите в детските книги, публикуван в блога на организацията – http://blog.roomtoread.org/.

За какво се сещате, когато си спомняте как се научихте да четете? Ако сте като мен, спомените ви как се влюбвате в четенето са неразривно свързани с красивите илюстрации в някои от първите ви книги. Дори когато преминах към детските романи с илюстрации, в които по-дълги текстове се редуват с илюстрации, аз трескаво прелиствах страниците напред, докато стигна до следващата илюстрация, която да ме изкуши да прочета набързо текста, за да узная какво точно е нарисувано. Книгите с картинки са омагьосващи, красиви и занимателни, но и много повече от това. Те са важна част от процеса на обучението по четене, мислене и удивление.

Дълго преди да се научите да разпознавате думите на страницата, вие трябва да се научите да „четете“ илюстрациите. Да се научим да следваме една история по картинките е първата стъпка в умението да четем, още преди да познаваме и една буква от азбуката. Свързването на визуалната грамотност с текстовата грамотност помага на децата да направят връзката между представите и значенията и самите думи с цел по-дълбоко и пълно разбиране.

Книжките с картинки поставят също така начало на наблюдението и формирането на представи относно начина, по който думите в историята са свързани с израженията и действията в илюстрациите. Те помагат на децата да осмислят емоциите, които възникват от прочитането на историята.

Когато децата се свързват с историята по един подходящ и смислен начин, те са по-мотивирани да работят по предизвикателството за дешифриране и съединяване на думите. Колкото повече време прекарват с книгите, с толкова по-голяма лекота ще четат. Без стабилни четивни умения децата ще изостават и по другите предмети, които ще изискват все по-добра грамотност в процеса на учене, но не трябва да се получава така.

Ето например малката ученичка Чин от Камбоджа, която беше толкова отчаяна от четенето си, че искаше да напусне училище още в четвърти клас.

„По това време миналата година аз не можех да прочета учебника, защото ми беше трудно да разбера текста. Понякога ми се искаше да напусна училище и просто да помагам на майка ми“, спомня си тя.

За щастие, Room to Read отваря библиотека в училището й през следващата учебна година. Библиотеката е пълна с красиви книги, организирани според нивата на читателски умения, така че библиотекарят може да насочи децата към книгите, най-подходящи за тяхното ниво на четене, и да им помогне да изградят доверие в себе си. Чин започва с илюстрираните книжки.

„ Помня, че първата ми книжка беше „Чек-чек иска да се ожени“. Започнах първо да разглеждам само картинките, после бавно разгадавах думите, докато започнах да ги разпознавам все по-бързо и по-бързо.“

Само седем месеца след отварянето на библиотеката Чин чете книги от ниво 6 – най-високото в библиотеката. Всеки ден тя взима по три книги вкъщи, за да продължи да се усъвършенства.

Чин вече не иска да напусне училище. Тя е толкова ентусиазирана от новата си любов – четенето, че би искала да я сподели един ден, като стане учителка. Тя вече започна да помага на най-малките ученици в свободното си време.

Превод: Милена Златарова