Приказка за въпросителната – Росица Ячкова – Жанет 45 1