Годишни отчети

Фондация „Детски книги“ е регистрирана през 2013 г. като юридическо лице в частна полза под №550/2013 при Софийски градски съд. Пререгистрирана е като юридическо лице в обществена полза през 2014 г.

Годишен финансов отчет за 2022 г. и доклад за дейността

Годишен финансов отчет за 2021 г. и доклад за дейността

Годишен финансов отчет за 2020 г. и доклад за дейността

Годишен финансов отчет за 2019 г. и доклад за дейността

Годишен финансов отчет за 2018 г. и доклад за дейността

Годишен финансов отчет за 2017 г. и доклад за дейността

Годишен финансов отчет за 2016 г. и доклад за дейността

Годишен финансов отчет за 2015 г. и доклад за дейността

Годишен финансов отчет за 2014 г. и доклад за дейността