Чети и играй: Проект „Герои“

По традиция значимите празнични дни се отбелязват и в училище. По традиция децата рецитират стихотворения, пеят песни, изработват табла. Тази учебна година се оказа нетрадиционна, затова и моите празнични задачи се получиха различни.

Гергьовден е важен за нас празник – красив, героичен. Но колко пъти сме говорили с децата за същността на геройството? Темата е интересна и благодатна за работа.

Героите се познават по постъпките, но дали само общозначимите постъпки са геройски? Можеш ли да бъдеш герой, ако просто си подал ръка на някого, който се е спънал в училищния двор? Героите в миналото са печелили битки срещу многочислени противници. А днес битките срещу какво са? Герой е полицаят, но всеки полицай ли е герой?

Този проект превръща децата във философи, историци, журналисти и изследователи. Героите могат да са между страниците на книгите, да поглеждат от екрана на компютъра, да са на стадиона, в лабораторията. Иска ми се учениците ми да видят, че проектната работа може да бъде задълбочена и интересна.

Надявам се всеки да открие за себе си личност или организация, която да отговаря на неговата представа за героизъм. Истинските герои са вдъхновение. Вдъхновените деца могат да постигнат всичко!

Файл с всички задачи можете да изтеглите тук.