Фондация „Детски книги“ стартира читателски клубове „Бисерче вълшебно“

Фондация „Детски книги“ стартира своя нов проект Читателски клубове „Бисерче вълшебно”, който ще продължи от октомври тази година до юни 2019 г. Той е насочен към деца от 8 до 11 години, а целта му е да надгради постигнатото до момента в шестте издания на Национална награда „Бисерче вълшебно“.  

„Искаме с помощта на учители от начален курс на обучение и училищни библиотекари да съберем активните читатели с мнение, участвали в Награда „Бисерче вълшебно“, в читателски клубове, които да обединим в един голям клуб „Бисерче вълшебно“.

 

Целта ни е да обучим децата в умения за критично четене, оценка и подбор на качествени четива на база текст, илюстрации, оформление на книжното тяло и др.

 

Дългосрочната ни цел е отглеждането на детско жури, което да е способно да прави предварителна селекция в следващи издания на националната награда.„, разказва за проекта Валентина Стоева – председател на Съвета на фондацията.

В проекта могат да се включат регионални, градски и читалищни библиотеки, училища (класове, паралелки, клубове по интереси) и училищни библиотеки, които вече са развили или имат желание да основат свои читателски клубове по места.

Децата, чието участие в читателските клубове е доброволно, ще могат да се запознаят с нови, съвременни детско-юношески книги – художествени и нехудожествени, номинирани в Награда „Бисерче вълшебно“, и да придобият умения за оценка и подбор. Дейностите в проекта ще насърчат децата да четат за удоволствие. Те ще стимулират както интерес към книгите, така и умения за извличане и анализиране на информация; ще позволят на децата да бъдат част от по-голяма книжна общност и да изразят мнението си чрез различни възможности за изява (ревюта на книги; викторини и др.).

Ако проявявате интерес да станете част от мрежата на Читателски клубове „Бисерче вълшебно“, можете да попълните електронна заявка за участие: https://goo.gl/forms/LsH2NUkxlHTwiaNI3. За повече информация пишете на club@biserche.com.

Проектът Читателски клубове „Бисерче вълшебно“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Обществения Борд на Telus International Europe.