Диляна Гаджева: Когато учителят обича да чете, не е трудно да „преподава“ любов към четенето

Гост на рубриката ни  „Добри практики“ днес е Диляна Гаджева – доктор по педагогика, начален учител повече от 25 години в ОУ „Петко Рачев Славейков“, гр. Велико Търново, от пет години – помощник-директор по учебната дейност, преподавател по български език и литература в начален етап. За нас беше изключително удоволствие да се докоснем до нейния богат опит, нестихващите оптимизъм, борбеност и разбира се, любов към книгите.

Бихте ли споделили своя опит в привличането на малките ученици към книгата и четенето?

Връщам се мислено години назад и си спомням как още в първи клас организираме посещения на първокласниците в обществените библиотеки – първо в училищната, а след това разширяваме кръгозора – в регионалните. Преди доста години имаше специални часове за наблюдение, в които посещавахме и книжарници. Така запознавахме учениците с различни възможности да се докоснат до книгите, с правилата за ползването им.

А интересът към книгите у малките първокласници е завиден и не трябва да угасва. Още преди да се научат да четат, те често носят в училище книжки от домашната си библиотека. Въпреки натоварената учебна програма намирам време да покажа на останалите ученици донесената от техен съученик книга, да я представим заедно с детето, да им прочета интересни откъси от нея. След като се научат да четат, те самите четат на съучениците си.

С някои от класовете, които съм учила, сме създавали класни библиотеки, тематични изложби в къта на книгите, кътове „Знаете ли че …“, представяния на читателски дневници и др. дейности, зависещи от конкретните интереси на децата, от наличните ресурси. Скоро създадох сайт на първи „б“ клас, на който преподавам български език и литература. Една от рубриките е „Електронна библиотека“. Провокира ме интересът на децата към книжките на техните съученици и желанието им да ги прочетем целите. Тъй като в училище нямаме достатъчно време, реших да снимам или сканирам страниците и да ги публикувам на сайта на класа – http://znamimoga2007.weebly.com. Сайтът е нов, но вече има трима администратори. Всеки от родителите, а в бъдеще и от учениците, може да се присъедини към екипа, ако има желание. По този начин и през ваканциите децата, съвместно с родителите, ще могат да споделят прочетени страници от любими книги.

В нашето училище ОУ „Петко Рачев Славейков“, гр. Велико Търново, имаме традиция тържествено да се празнува завършването на началното ограмотяване на първокласниците. Празниците на буквите провеждаме съвместно с родителите, каним и други гости – детските учители на децата, преподаватели и студенти от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, представители на Народна библиотека „Петко Рачев Славейков“ – Велико Търново, и други наши съмишленици. Провеждали сме празници на буквите и в детския отдел на библиотека „П. Р. Славейков“. А родителите винаги награждават децата за положените усилия с детски книжки, сборници или читателски дневници.

През продължителния ми стаж като начален учител често сме организирали литературни четения с настоящи поети и писатели, след което голяма част от тях са ставали наши приятели. Срещите с творците въодушевяваха нашите възпитаници. Продължавахме комуникацията и след това, като им изпращахме и наши ученически творби.

През последните пет години съм помощник-директор по учебната дейност. Използвам възможността да организирам, подкрепям или отразявам публично различни инициативи на учителите не само за малките ученици от начален етап, но и за по-големите, за да не угасва желанието за четене в прогимназиалния етап. Ето някои от нашите изяви в това направление:

 • щафетно четене на книга, която се предава от паралелка на паралелка;
 • едновременно четене във всички класове по едно и също време на подходящи за възрастта творби от български автор – „10-минутка на …“;
 • инициативи „Да четем заедно“ – родители четат на децата си в училище; ученици от пети клас четат на първокласниците; ученици от начален етап четат на децата в детската градина; студенти от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ под ръководството на доц. дн Мариана Мандева четат на малките ученици от първи и втори клас;
 • публикуване на полезни връзки към дигитални библиотеки в сайта, на Facebook страницата на училището, както и на училищната страница в Google+ – http://ouslaveikov.weebly.com, https://bg-bg.facebook.com, https://plus.google.com;
 • информиране на учителите и мотивиране на учениците за участие в литературни конкурси, включително и организирани от сайта „Детски книги“.

Вече трета година в училището ни през месец април във връзка с Международния ден на детската книга, 2 април, и Световния ден на книгата, 23 април, се провежда ежегодният училищен конкурс за най-добър четец, рецитатор, илюстратор. Всяка година добавяме и нови категории – разказвач, литературен творец. Следващата нова категория в конкурса възнамеряваме да бъде „Читателски дневник“. Впечатлени сме от въодушевлението и ентусиазма на учениците при подготовката и провеждането на конкурса.

Виждате ли вече резултати от усилията си и откривате ли съмишленици?

Основни наши съмишленици са родителите. В някои семейства четенето на книги е приоритет, домашните библиотеки са богати. Това обстоятелство се отразява благоприятно върху развитието на децата им. Родителите помагат на училищното обучение не само като купуват книги за децата си, но и като ги заведат и запишат в регионалната библиотека още от малки, учат ги да пазят книгите и да ги връщат навреме, четат им, разговарят с тях за прочетеното, проявяват интерес към попълнения читателски дневник.

Други наши партньори са регионалните библиотеки, където провеждаме изнесени часове по извънкласно четене, срещи с автори на книги, празници на буквите, литературни четения, конкурси, изложби и други инициативи.

През тази учебна година имаме нови приятели – студентите от кръжока „Четящият студент и четящото дете“ под ръководството на доц. дн Мариана Мандева, преподавател по методика на обучението по български език и литература в Педагогически факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Всяка седмица студенти идват в училище, за да четат на първокласниците. Децата ги очакват с нетърпение. Носят свои книги, за да им четат студентите от тях. Освен книжките на децата, студентите представят и свои любими детски книги или автори. Помогнаха ни и при подготовката и провеждането на празника на буквите. Използвам възможността да изразя горещата си благодарност към доц. Мандева за чудесната идея студентите да бъдат обучавани не само как да преподават български език и литература, но и как да повишават мотивацията на учениците за четене, интереса им към книгите.Благодарна съм и на студентките Нели Трифонова и Виктория Стойчева, които най-често бяха наши гости.

Трудно ли се „преподава” любов към четенето и какво Ви вдъхновява да го правите?

Когато учителят обича да чете, не е трудно да „преподава“ любов към четенето. На първо място ме вдъхновява желанието на децата да научават все повече, интересът им към книгите, техните молби да им почета. Те вече са грамотни, но казват, че когато им чете учител или студент, „сякаш приказката е друга“. Надявам се този интерес към книгите да не угасне. Мотивира ме и наблюдаваният в последно време ентусиазъм у младите хора да популяризират четенето и книгите, както и обединените усилия на обществото в тази посока, на което сме свидетели напоследък. Като говоря за обществото, имам предвид много български институции и общности, включително и такива, които живеят извън пределите на държавата.

Как според Вас може да се поддържа интересът към книгата и четенето през годините в училище?

Условията за поддържане на интереса към книгата и четенето са комплексни. Без да претендирам за изчерпателност, ще изброя по-важните от тях:

 • примерът на възрастните – учители, родители и други значими за детето личности;
 • внимание към предпочитанията на учениците в тематично и жанрово отношение – четене не само на полезни, но и на атрактивни за децата книги, списания, енциклопедии, книги-игри;
 • включване в дейности, които по непринуден начин спомагат за усъвършенстване техниката на четене, на началната и функционалната грамотност – разработване на проекти, дискусии, тълкуване на казуси, презентации и др.;
 • внимание не само към печатната книга, но и към електронната, и наред с това – обучение как да се търсят и използват дигиталните библиотеки, как да се ползват интернет ресурсите безопасно и етично;
 • обединяване усилията на цялата общественост;
 • обогатяване и осъвременяване фонда на училищните библиотеки;
 • практическа насоченост на обучението по литература – учениците да знаят защо четат дадено произведение, какво ще научат от него, в какви ситуации може да го използват.

Върху класическите или съвременните автори и произведения акцентирате и има ли нужда от актуализиране на тези, които се изучават?

Мисля, че учениците имат нужда и от класически, и от съвременни автори, а защо не и от четене на детски творби. Важно е произведението да буди размисли у четящите, да провокира изводи и желание за работа с текста. Добре е читанките да се актуализират, като в тях се включат повече български народни приказки, народни песни, гатанки и пословици. Притежаваме богато фолклорно наследство. Освен това с оглед изграждане на умения за самостоятелно учене, начална, а впоследствие и функционална грамотност, полезно би било в читанките да присъстват повече научно-популярни текстове. Необходимо е учениците да се учат да анализират текста, да отделят същественото от несъщественото, да формулират изводи, да трансформират и да използват информацията от текста за създаване на нов, творчески продукт.

С кои от постиженията на своите ученици най-много се гордеете?

В началния образователен етап способностите на учениците не са достигнали такава степен на развитие, че да гарантират високи постижения. Важни са малките стъпки, чието преодоляване поставя основите на бъдещи успехи. Дори първото сливане на звуковете в сричка в процеса на началното ограмотяване е голямо постижение за малкия първокласник. „Семената“, които посява началният учител, дават плодове в по-късни етапи от живота на ученика. Въпреки това мога да посоча някои големи постижения на малки ученици:

 • представяне на проекти от второкласници в националния кръг на ученическата олимпиада по гражданско образование;
 • призови места за първокласници, явили се на национално математическо състезание и решавали задачите за втори клас, тъй като няма предвидени за първи (по време на провеждането още не могат да четат добре);
 • наградена от Народна библиотека „П. Р. Славейков“ ученичка от трети клас за най-много прочетени книги;
 • ученици, достигнали до национален кръг на състезанието „Аз и буквите“ за ученици от начален етап на СБНУ;
 • достойно представяне в състезанието „Таралеж Б“, организирано от Асоциация за европейско образование и култура;
 • индивидуални и колективни детски литературни творби.

За успехите на мои ученици в следващи образователни етапи и степени няма да споменавам, тъй като заслугата е на други колеги, но се гордея с тях, защото изграждането на основните умения за самостоятелен учебен труд, интелектуално-творческите способности и функционалната грамотност започва още в началния образователен етап, още в първи клас. Най-много съм удовлетворена, когато след години срещна мои пораснали ученици и те ме представят пред семейството или приятелите си с думите „Г-жа Гаджева е моята първа учителка, тя ме научи да чета и да пиша.“

 Интервюто взе: Катя Кирилова, e-mail: k.kirilova@detskiknigi.com