Детективи с машина на времето: пътуване до Тевтонската гора

След края на „Читателска щафета 2: детективи с машина на времето“, най-подходящият начин да си припомним удоволствието от пътуванията назад в историята с Ким, Леон, Юлиан и Кия е, като…узнаем за новите им приключения! Ако сте прочели и 14-те книги, включени в нашата щафета, ви предлагаме едно вълнуващо и страховито пътуване до Тевтонската гора.

Трите деца и тяхната 3500-годишна египетска котка, заинтригувани от разказа на учителя си по история – г-н Тебелман – за най-голямото поражение на римската армия при Тевтонската гора, решават да разберат сами какво точно се е случило. С помощта на добре познатата ни стая на времето – Темпус, децата потеглят към Римската провинция Германия през 9 г. Неочаквано и за самите тях, Ким, Юлиан и Леон се оказват на тайнствено събрание на германските племена, на което Арминий (по произход от германите, но на служба в римската армия) предлага на своите съплеменници да нападнат римляните и да им отмъстят за тормоза над гордите германи.

Предупреждавайки Арминий за нападението на Модорок (княз на ангриварите), децата спасяват смелия германски воин и се озовават в къщата на брат му – Брандолф. Под неговото крило, детективите се опитват да разучат как Арминий ще съобщи на германите, че римските легиони, отклонени към подготвяния капан, трябва да бъдат нападнати. Децата се включват активно и в изграждането на коварния вал, чрез който Арминий планира да бъдат унищожени напълно римските войски.

Естествено, като всеки истински детектив, децата следят и недоволните от плановете на Арминий. Въпреки протестите на стария вожд на германите Сегест, децата все пак са по-заинтригувани от тайнствените действия на Модорок и от шушукането му с Мерлинда. Мерлинда, в ролята си на търговка, снабдяваща стана на римския пълководец Публий Квинтилий Вар, е натоварена с ролята да пренася съобщенията на Арминий до германите. Дали обаче смелата намръщена дама е сред заговорниците? Ще се осуети ли плана на Арминий или германите ща разбият римската армия?

Детективите Ким, Леон, Юлиан и котката Кия се изправят пред изключителното предизвикателство да открият заговорника, да разчетат тайнствения код и да преминат праз тресавището посред нощ. Ще успеят ли да се справят с всички изпитания нашите приятели? Ще откриете отговорите на тези въпроси в „Клопка в Тевтонската гора“! Ако пък все още не познавате подвизите на младите детективи, не пропускайте да се запознаете и  с останалите книги от поредицата „Детективи с машина на времето“ и непременно проучете как премина „Читателска щафета 2“!

[club]