„Читатели–откриватели“ разлистват Дървото на знанието с четене

Училищната библиотекарка Антоанета Йорданова е истинско вдъхновение за екипа ни с безкрайния си ентусиазъм и пълната отдаденост на осъществяването на срещите на децата с книгите. Благодарение на нея училищната библиотека на ОУ „Л. Каравелов“, гр. Попово, дава пример за множество добри практики за насърчаване на четенето. Като ръководител на група за занимания по интереси „Читатели – откриватели“ по проект „Твоят час“ Антоанета ни разказа за дейността на учениците.

На 18 ноември 2016 г., учениците от групата за занимания по интереси „Читатели – откриватели“ по проект „Твоят час“ проведоха съвместно занятие „Бъди главен герой!“ с децата от ЦГ „Лястовичка“ в Попово. На малчуганите от детската градина гостите прочетоха приказката–игра „Голямото приключение на малкото таласъмче“ от Никола Райков.

Децата от детската градина споделиха, че знаят много приказки, защото г-жа Ненчева и г-жа Колева им четат детски книжки всеки ден, но тази приказка им беше непозната. В нея те определяха как да се развие действието.

За да покажат препятствията на таласъмчето, учениците от групата „Читатели – откриватели“ бяха направили карта на приключенията. Всички заедно решаваха накъде да поеме героят и през какви препятствия да премине, за да стигне до успешен край. „Голямото приключение на малкото таласъмче“ има 20 края и 96 различни варианта на действие.

Книжката за таласъмчето беше една от многото, които четвъртокласниците от „Читатели – откриватели“ представиха на своите приятели от детската градина. Заедно четоха и се забавляваха. Накрая всяко дете залепи листо на Дървото на знанието с името на книжката, която беше разгледало заедно с големите ученици. Дървото бе изработено от „Читателите – откриватели“ от ОУ „Л. Каравелов“ в едно от техните занятия и бе подарено на малчуганите с пожелание да „прочетат“ много книжки и да разлистят Дървото на знанието с много листенца.

Проект  BG05M20P001- 2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час) – фаза I“, е финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж.

Следете за още добри практики за развитие на детското четене от учителите и библиотекарите в раздел “Добри практики” в “Зона родители”. Ако и вие искате да ни разкажете интересни практики за насърчаване на четенето от вашата библиотека или училище, не се колебайте да ни пишете на мейл editors@detskiknigi.com.