Четем Димитър Димов на полски в Световния ден на езиците

През 2001 г. Съветът на Европа провъзгласи 26. септември за Ден на езиците. Целта на отбелязването му като празник е да се популяризира културното и езиково многообразие на континента. А то е наистина голямо – според официални данни говорените в Европа езици са над 220! През септември 2022 г. ще се заслушаме в част от тях, за да научим повече за писателя, дал името си на Националния литературен музей.

Предстоящото не е първото събитие за Димитър Димов, предназначено за младите читатели. Миналата година едноименният музей организира лятна лаборатория за сапунени мехури, за да запознае най-малките ученици с детството на автора. Тази есен погледите са отправени към по-големите и в частност – към десетокласниците, в чиято учебна програма влизат произведенията на Димов.

Естонската корица на романа „Тютюн“.

На 26.09. от 17:30 ч. в неговия бивш дом ще се четат откъси от романите „Поручик Бенц“, „Осъдени души“ и „Тютюн“ на различни езици – български, полски, чешки, сръбски, словашки, руски, английски и др. Събитието се организира съвместно с Катедрата по славянски литератури към Факултета по славянски филологии на СУ „Св. Климент Охридски“ и Съюза на преводачите в България.

Освен на прочитите, посетителите ще могат да се насладят на витрината с архивни материали, свързани с преводите на романа „Тютюн“. Ще научат какви чужди езици е владеел писателят и ще се докоснат до последната книга, останала недочетена при заминаването му за Букурещ през 1966 г.

Четенията са подходящи за всички любители на литературата на 15+ години