България: предай историята нататък!

Датата 3 март 1878 г. бележи повратна точка в историята на България. Тя е наситена с много емоции на радост, облекчение и гордост, а превръщането ѝ в национален празник е напълно разбираемо за нас, възрастните.

Дали обаче децата разбират значението на тази специална дата? Достатъчни ли са двата абзаца информация в учебниците по история за по-малките? Възможно ли е изобщо да усетиш силата на празника, ако не познаваш предисторията?

Какво е България? Мъдри и силни владетели, будни просветители, език на повече от хилядолетие, невероятна природа… Истината е, че няма как да възпиташ българско самосъзнание у децата, ако не им покажеш историята в цялото ѝ величие. Ако обаче тази дисциплина не е от най-силните ви специалности, ето няколко идеи, които да ви помогнат:

В книгата „Моята родина България“ (изд. „Булвест 2000“) са събрани различни произведения от български писатели, обединени от темата „България“. Момиченце с пшенични къдрици и конник, излязъл от картина, обикалят из страната и назад в историята, хвърляйки погледи към силните владетели, будителите, към природните красоти и традиционните български обичаи. Съставителите са съчетали както откъси от произведения на български класици, така и на съвременни автори. Информацията е кратка и ясна, предразполагаща към разговори по различните теми. Текстът е допълнен с картини на известни български художници, но и детските рисунки не са пропуснати.

Решите ли да разкажете накратко историята на България от създаването ѝ през 681 г. до 3 март 1878 г., не пропускайте нашия урок по история. Той вече е на 3 години, но продължава да върши своята работа, а именно да разказва накратко българската история на децата. Урокът е изграден на основата на презентационен файл с различни изображения, които се проектират пред детето, допълнени от информацията за българската история от текстови файл.

Щом свършите с историята до Освобождението, посетете сайта „Научи за парламента“ и разгледайте книжката „Първият парламент на България“. Ние се сдобихме с хартиен вариант по време на отворени врати в Народното събрание преди няколко години. Написана от Зорница Христова и нарисувана от Капка Кънева, книжката разказва за историята на българския парламент след 1878 г., за създаването на Конституцията, за различните партии и техните бележити водачи. Освен достъпната и интересна информация, в книгата има много идеи за учителите, както и игра „Първият парламент на Бълария“. Ето и няколко интересни факти, описани в книгата:

„В крайна сметка победили либералите (или иначе казано, „младите“).

В новата конституция било записано, че всички имат право на глас (тоест, всички мъже над 21 г.), Държавен съвет нямало да има, а горна камара не се предвиждала. Така България получила едно много демократично за времето си управление.

По други въпроси обаче всички били единодушни:

– да няма благороднически титли и разделяне на съсловия;

– началното образование да бъде всеобщо, задължително и безплатно;

– да няма цензура върху печата, тоест всеки да може да публикува свободно мнението си в книги, вестници или списания…“

– „Първият парламент на България“

Има ли смисъл да полагате усилия да разказвате на детето си за българската история? Не е ли това работа на учителите? Възпитанието в българско самосъзнание е задача на всички възрастни, а личният пример – най-силното ни оръжие. Освен това историята никак не е скучна, тя има свойството да спестява повторението на вече направени грешки и същевременно да показва пътищата за развитие. Стига да слушаш, да знаеш и да имаш желание за промяна!

Честит празник!