„Библиотеката ще ти помогне!“ е мотото на ХV Национална библиотечна седмица

ХV Национална библиотечна седмица под надслов „Библиотеката ще ти помогне!“ се провежда от 17 до 21 май 2021 г.

Събието се организира от Българската библиотечно-информационна асоциация в партньорство с фондация „Глобални библиотеки – България“.

„В условията на  КОВИД-19 пандемията библиотеките доказаха, че могат да са нужни и полезни в тези необичайни времена, че са жизнеспособни и силни в условията на криза.

При ограничени физически посещения и при спазване на противоепидемичните мерки се наложи много бързо, в процеса на работа, без целево допълнително финансиране, да се променят начините на обслужване и предлагане на услугите така, че да отговорят на обществените потребности от четене и информация.„, казват от ББИА.

Целта на кампанията е да покаже на обществото, че библиотеките в условията на пандемична криза подпомагат развитието на всички сектори и на всеки гражданин.

Библиотеката има готовността да помогне на всеки:

 • Да намери ново интересно четиво за свободното време.
 • Да се подготви за задълженията си, свързани с образованието и обучението.
 • Да получи справки и информация по вълнуващите го теми като КОВИД-19.
 • Да участва в онлайн инициативи, свързани с четенето, литературата и културата.
 • Като предлага свободен достъп до дигитални ресурси.
 • Чрез контакти в социалните мрежи.

В рамките на Националната библиотечна седмица ще бъдат демонстрирани всички нови инициативи на библиотеките – дигитални ресурси, онлайн справочни и библиографски услуги, услуги за доставка на книги по домовете, онлайн четения и други.

Основните послания на кампанията са:
 • За силен и развит библиотечен сектор е нужна нова последователна национална политика, въплътена в стратегия за развитието му.
 • Осигуряване на средства за изпълнение на Стандарта за библиотечно-информационно обслужване.
 • Финансиране на Програма за технологично обновяване на българските библиотеки.
 • Създаване на Национална програма за дигитализация и програми за дигитализация на общините, чрез които приоритетно да бъде финансирана тази дейност на библиотеките.
 • Изработване и приемане на модели за ползването и заемането на електронни и аудио книги от българските библиотеки.
 • Целеви инвестиции за увеличаване на електронните ресурси в библиотеките и развитие на услугите за ползването им.
 • Създаване или увеличаване на средствата по общински програми/фондове за финансиране на културни и образователни проекти на библиотеките.

На национално ниво Кампанията ще бъде проведена основно онлайн.

В страната библиотеките ще проведат срещи с представители на местната власт и други заинтересовани страни.