Снимка 1. Активна утайка, която пречиства водите в пречиствателните станции