10 съвета как детето в детската градина да заобича четенето

Продължаваме поредицата от публикации със съвети от сайта Reading Rockets за насърчаване на четенето в различни възрасти. Ред е на препоръките за деца в предучилищна възраст. Съветите са адаптирани към българската езикова среда и образователната ни система от екипа на „Детски книги“.

Общувайте с детето си

Питайте го как е минал денят му в детската градина. Насърчавайте го да разказва какво са правили и на какво са играли в почивката.

Умението на детето да разказва последователно и свързано, като постепенно усложнява изреченията и обогатява изказа си, са ключови за овладяването на самостоятелното четене. Стимулирайте тези умения във всеки удобен момент и не пропускайте да разказвате как е минал вашият ден – децата се нуждаят от примерна схема, към която да се придържат (както при писането на есе, например) и вашият пример ще му е полезен.

Опитвайте се да използвате прилагателни, които обикновено не употребявате в ежедневието си. Не се страхувайте и от по-сложните думи – ще видите как детето ви ще си ги присвои и ще описва своя ден с тях.

Казвайте скоропоговорки

Пейте песни, четете стихове и изричайте смешни скоропоговорки. Те помагат на децата да развият усет към звуковете в думите.

„Петър плет плете, през три пръта преплита…“

„Шише се суши, на шосе се суши.“

Четете и преживявайте

Свързвайте това, което детето чете, с онова, което става наоколо. Ако четете книга за животни, свържете я с последното ви ходене в зоопарка.

Опитвайте се да намирате пресечните точки между детските книги и заобикалящата среда – това помага на детето не само да развива езиковите си познания, но и да я опознава по-добре.

Използвайте името на детето

Посочете връзката между звуци и букви. Кажете му: „Тошко, думата „тичам” започва със същия звук като името ти. Тошко – тичай. И двете започват с Т.”

Играйте с кукли

Играйте езикови игри с кукли. Накарайте куклата да каже: „Името ми е Иван. Харесвам думи, които се римуват с името ми. „Таван” римува ли се с „Иван”? А „топка” римува ли се с „Иван”?”. 

Игрите, включващи римуване, са забавни за децата и им помагат да усвоят неусетно връзката между звуковете и буквите в думите – важно умение при обучението в четене и писане.

Играйте със звуковете

Упражнявайте сливането на звуковете в думи. Питайте: „Можеш ли да познаеш коя е тази дума? Ссс – Ооо – Ккк.”. Произнасяйте всеки звук по-дълго от обикновено.

Изписвайте букви и ги произнасяйте

Предложете на детето да проследява с пръст изписана буква, докато произнася звука й. Правете това на хартия, в пясъка или в плосък съд, в който сте насипали слой захар.

Насърчавайте писането

Оставяйте хартия и моливи на разположение, за да може детето да пише с тях.

Вече може би сте установили, че детето ви ясно съзнава неумението си да чете, но е напълно сигурно, че умее да пише. Окуражавайте детето да ви „чете“ какво е „написало“ и ще се изненадате как с наближаването на училищната възраст ще разчитате и сами тези кратки детски бележки.

Четете отново и отново

Не се притеснявайте да четете любимата книга на детето си за стотен път. Докато четете, правете паузи и го питайте какво става в книгата.

Говорете за букви и звукове

Помогнете на детето да научи имената на буквите и звуковете, които буквите обозначават. Превърнете го в игра! „Мисля си за една буква, която казва мммммммммм.”

Превела за „Детски книги“: Ния Василева

Снимка на корицата: Freepik